Watervlucht

Zangers en slagwerkers

De organisatie zoekt mensen die willen zingen om de grote slot-apotheose heel veel kracht bij te zetten. Bij de Grote Kerk zal onder begeleiding van Harmonie Excelsior uit vele kelen de speciaal gecomponeerde hymne klinken. Ook eerder in de voorstelling speelt de muziek een belangrijke rol als voor- en tegenstanders met elkaar de muzikale confrontatie aangaan rond de vluchtelingenstoet. Daarvoor | Lees meer