Hymne aan Vianen

Speciaal voor Watervlucht componeerde Mari-anne Hof een hymne, een ode aan Vianen. De tekst is gebaseerd op twee oude liederen over Vianen. De tekst van het ene lied vormt de eerste stem, die van het andere lied de tweede stem. Pikant detail: op een van de oude liederen is ooit een alternatieve tekst geschreven over vrijage in de Viaanse bosjes. Ook dit verhaal is verwerkt in de nieuwe hymne.

‘Vianen’ voor Watervlucht

Groep 1:
Vianen Vianen, hoe heerlijk uw lanen.
Hoe heerlijk is uw groot plantsoen,
waar Venus schuilt in ‘t blader groen.

Groep 2:
Een lied van Vi-anen op krach-ti-ge toon.
De stad die ik lief heb, de stad waar ik woon.
Die al wat ik min, in haar grenzen omsluit.
Waar al mijn geluk en mijn blijdschap ontspruit.

Groep 1:
Vianen Vianen, hoe heerlijk uw lanen.
Waar Amor met pijl en boog beschiet
met liefdespijltjes schiet.

Groep 2:
Vianen ik min je. Je bent onze stad
Geen mens die een schoner geboorteplaats had
Hoe zoet is die plek. Waar ons wiegje eens stond.
Hoe lieflijk uw dreven. Hoe dierbaar je grond.

Groep 1 en 2:
Zo klein is Vianen maar met eer klinkt haar naam.
Vianens historie meld roemvol de faam.
Ja hier heeft de vrijheid haar ze-tel ge-bouwd.
De stad onzer vad’ren zo schoon en zo oud.

Groep 1:
Vianen Vianen, hoe heerlijk uw lanen.
Hoe heerlijk is uw groot plantsoen,
waar Venus schuilt in’t blader groen.
Vianen Vianen, hoe heerlijk uw lanen.
Waar Amor met pijl en boog beschiet
met liefdespijltjes schiet.

Groep 2
Een lied van Vianen op krachtige toon.
De stad die ik lief heb, de stad waar ik woon.
Die al wat ik min, in haar grenzen omsluit.
Waar al mijn geluk en mijn blijdschap ontspruit.
Hoe breed stroomt de Lek. langs het zonnige strand.
Zo mals zijn je weiden. En vruchtbaar je land.
En boomgaard en bouwland. In rijkdom van tooi.
Vianen mijn stadje. Ik vind je zo mooi. . . .

Groep 1 en 2:
Zo klein is Vianen maar met eer klinkt haar naam.
Vianens historie meld roemvol de faam.
Ja hier heeft de vrijheid haar ze-tel ge-bouwd.
De stad onzer vad’ren zo schoon en zo oud.

Vianen Vianen, hoe heerlijk uw lanen.
Vianen Vianen…

DELEN