Watervlucht

Wil jij ook schitteren in Watervlucht?

Wil jij op zondag 22 maart ook schitteren in dit theaterstuk? Wat voor mensen woonden rond 1800 buiten de stad, wat voor beroep hadden zij en hoe zagen zij en hun vrouwen en kinderen eruit? Het waren vissers, schippers, boeren, herbergiers, handelaars, hoepmakers, teenvlechters en ook zwervers en hoeren. Meld je hier aan voor de laatste figurantenrollen.

Watervlucht

Rol voor kinderen die willen spelen

Regisseur Kirsten Robben, bekend van Watertheater en van Locatietheater Link, regisseert korte scènes voor in de Grote Kerk, samen met kinderen uit Vijfheerenlanden. Kirsten werkt met de ideeën en talenten van de kinderen zelf en zal samen met hen allerlei spannende, grappige en ontroerende taferelen creëren die te zien zijn in kerk terwijl het publiek langs loopt. Korte scènes over | Lees meer

Watervlucht

Zangers en slagwerkers

De organisatie zoekt mensen die willen zingen om de grote slot-apotheose heel veel kracht bij te zetten. Bij de Grote Kerk zal onder begeleiding van Harmonie Excelsior uit vele kelen de speciaal gecomponeerde hymne klinken. Ook eerder in de voorstelling speelt de muziek een belangrijke rol als voor- en tegenstanders met elkaar de muzikale confrontatie aangaan rond de vluchtelingenstoet. Daarvoor | Lees meer

Uncategorized

Groot openlucht spektakel over watersnood op zondag 22 maart in Vianen – gratis te bezoeken

VIANEN – Het historisch stadje Vianen is op zondag 22 maart 2020 het schouwtoneel van de openluchtvoorstelling Watervlucht. Bewoners van het buitengebied vluchten massaal voor het hoge water over uiterwaarden en dijken naar de hoger gelegen binnenstad om uiteindelijk beschutting te vinden in de Grote Kerk. Het spektakel is gratis te bezoeken en begint om 14.00 uur en duurt tot | Lees meer

Watervlucht

Burgemeester Fröhlich doet ook mee

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden is in Watervlucht de stadsburgemeester, die rond 1800 richting moet geven aan de enorme vluchtelingenstroom. Hij wordt geflankeerd door de wethouders Marcel Verweij, Maks van Middelkoop en Cees Taal als schout en schepenen. Sjors Fröhlich stapt in een mooie traditie door een rol te pakken in dit historisch theater. Wim Groeneweg – de laatste burgemeester | Lees meer

Home

Laatste watersnood Vijfheerenlanden in 1995

De laatste watersnood in Vijfheerenlanden is 25 jaar geleden. Op 31 januari van dat jaar stuurde de burgemeester van Vianen een brief naar de inwoners met het advies voorbereidingen te treffen om woning of bedrijf eventueel te verlaten. Het waterpeil in de Lek zou op woensdag 1 februari 1995 zijn hoogste punt bereiken. Het is in Vianen uiteindelijk niet tot | Lees meer

Home

Meer ruimte voor de rivieren

Afgelopen jaren zijn er grote plannen uitgevoerd om de Nederlandse rivieren letterlijk meer ruimte te geven.  De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de | Lees meer

Home

De grote overstromingen rond 1800

In de jaren rond 1800 hadden er drie grote overstromingen plaats die nu als Nationale Ramp zouden worden aangemerkt, waarbij die van 1809 de kroon spande, schreef historicus Cor van der Heijden in 2002 in NRC. Deze ramp kwam niet onverwacht; de bewoners van de bedreigde gebieden hadden tijdig maatregelen kunnen treffen. Desondanks vonden 275 mensen de dood, verdronken er | Lees meer