Home

Deze week in Het Kontakt: Watervlucht ontvangt van de Rabobank een cheque van 4000 euro. De overhandiging is in de Textielatelier van de Kringloop Vianen, waar vrijwilligers met onder meer resttextiel kostuums maken voor de openluchtvoorstelling op zondag 22 maart.

Home

Laatste watersnood Vijfheerenlanden in 1995

De laatste watersnood in Vijfheerenlanden is 25 jaar geleden. Op 31 januari van dat jaar stuurde de burgemeester van Vianen een brief naar de inwoners met het advies voorbereidingen te treffen om woning of bedrijf eventueel te verlaten. Het waterpeil in de Lek zou op woensdag 1 februari 1995 zijn hoogste punt bereiken. Het is in Vianen uiteindelijk niet tot | Lees meer

Home

Meer ruimte voor de rivieren

Afgelopen jaren zijn er grote plannen uitgevoerd om de Nederlandse rivieren letterlijk meer ruimte te geven.  De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de | Lees meer

Home

De grote overstromingen rond 1800

In de jaren rond 1800 hadden er drie grote overstromingen plaats die nu als Nationale Ramp zouden worden aangemerkt, waarbij die van 1809 de kroon spande, schreef historicus Cor van der Heijden in 2002 in NRC. Deze ramp kwam niet onverwacht; de bewoners van de bedreigde gebieden hadden tijdig maatregelen kunnen treffen. Desondanks vonden 275 mensen de dood, verdronken er | Lees meer